Erb farnosti Najsvätejšej Trojice v Spišskej Teplici

POPIS ERBU

V čiernom štíte nad veľkými zlatými gréckymi písmenami Alfa a Omega strieborná holubica prevýšená zlatožiariacim Božím okom. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

VYSVETLENIE VÝZNAMU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV ERBU

Znamenie erbu heraldicky symbolizuje Najsvätejšiu Trojicu, patrocinium nášho kostola v Spišskej Teplici, čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre označuje podľa pravidiel cirkevnej heraldiky erb farnosti.

KONŠTITUOVANIE ERBU

Farnosť Najsvätejšej Trojice v Spišskej Teplici má svoj erb riadne konštituovaný a  zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR W-451/2020. Erbová listina je daná v Bratislave rukami pána PhDr. Ladislava Vrtela, štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, dňa 2. októbra 2020.