Podľa archívnych záznamov bol kostol postavený v roku 1440, pravdepodobne na rovnakom mieste ako stál pôvodný kostol, ktorý bol zbúraný husitmi v roku 1433. Tento kostol bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Avšak kvôli zlému a schátralému stavu bol po takmer 400 rokoch zbúraný. Ostala po ňom iba veža a niektoré interiérové súčasti, ktoré boli presunuté do nového – terajšieho kostola, ktorého základný kameň posvätil Michal Labucky v roku 1837.  Rok po začatí stavby sa už domáci Tepličania tešili z nového kostola, zasväteného opäť Najsvätejšej Trojici.

V roku 1839 bola pôvodná veža obnovovaná, avšak nedopadlo to podľa predstáv a preto bolo nutné ju v roku 1857 zbúrať, aby sa nezrútila. Dva roky na to sa začala stavať nová veža, čo komplikovala spodná voda a preto sa stavba predĺžila až na 6 rokov. Architekt navrhol vežu príliš úzku a na zvony ostalo málo miesta. Tepličania sa nevzdali a v roku 1927 vďaka zbierke v dedine dali zhotoviť 2 zvony. Tieto dva zvony z českej dielne Rudolfa Pernera zvonia vo veži dodnes.

Čo sa týka interiéru, hlavnou dominantou je oltár zasvätený Najsvätejšej Trojici, ktorá je zobrazená v hornej časti. Po bokoch sa nachádzajú svätý Peter (vľavo) a svätý Pavol (vpravo). Najvzácnejšou pamiatkou je však socha Modony z polovice 13. storočia. Pochádza z gotického obdobia, má asi 130 cm, je drevená a umiestnená hneď vedľa hlavného oltára. Ďalšia vzácna pamiatka sa nachádza pod chórom, je to drevorezba poslednej večere a pochádza zo 17. storočia. Z pätnásteho a šestnásteho storočia pochádzajú aj neskorogotické mriežky na pastofóriach. Pastofórium kedysi slúžilo ako priestor na odkladanie Eucharistie. Dnes na uchovanie Najvsätejšej Sviatosti využívame bohostánok, ktorý je umiestnený v hlavnom oltári. Tieto pôvodné pastofória sa nachádzajú na ľavej strane oltára, medzi vzácnou sochou Madony a vstupom do sakristie. Za zmienku určite stojí aj krstiteľnica z roku 1896. Je z červeného mramoru a dodnes sa používa. Rok pôvodu kazateľnice síce v literatúre uvádzanie nie je, je tu však poznámka, ktorá upresňuje jeho zakúpenie počas pôsobenia farára Andreidesa. A na koniec nesmieme zabudnúť na organ. Z dejín obce sa dozvedáme, že nový pedálový organ, so 6 registrami v manuále a 2 registrami v pedále, bol zadovážený v roku 1875. Jeho autorom je známa rodinná firma Franz Rieger & Söhne. /M.Soják a kol. – Dejiny obce Spišská Teplica/

Vek nášho chrámu sa blíži k dvojstoročnici. Aj keď si za tie roky prešiel mnohými úpravami, od výmeny lavíc, cez maľovanie po rekonštrukciu orgánu – základ stále ostáva a tým je Najsvätejšia Trojica. Pri tejto príležitosti si odpustovú slávnosť pripomenieme najbližšie 12.júna 2022.

Ďalšie fotografie nájdete v galérii.

Všetky tieto vyššie spomenuté vzácne pamiatky si môžete všimnúť v kostole Najsvätejšej Trojice v Spišskej Teplici. Kostol je otvorený približne 30 minút pred každou svätou omšou. Rozpis svätých omší nájdete v aktuálnych farských oznamoch.