Srdečne vás pozývame na Deň farnosti Spišská Teplica. Začneme spoločne svätou omšou o 10:00 hod. Program na farskom dvore začne o 12:00 spoločným guľášom. Milé gazdinky, budeme radi ak potešíte naše chuťové poháriky dobrým koláčikom. Všetko ostatné je zabezpečené. Tešíme sa na vás.