Dobrá novina 2018

Najskôr krátke vysvetlenie ku kolede a koledovaniu:
Slovo koleda má viacero významov. Označuje nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale aj hovorené či deklamované vinše a želania hojnosti.
Koledou sa nazývala tiež obchôdzka spojená so spevom a vinšovaním, ale aj odmena, ktorú koledníci dostávali od navštívených rodín (napr. „dostanem koledu“, „idem ku vám na koledu“, „zaspievam koledu“).
V mnohých farnostiach sa koledovalo od dávna až do dnes, no vo väčšine obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa naň zabudlo.
Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je však hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej hojnosti je u nás spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna.

Na sviatok Narodenia Pána sa aj po našej obci rozbehli skupinky malých koledníkov Dobrej noviny s cieľom potešiť navštívené domácnosti a tiež získať finančné prostriedky, ktoré pomôžu tím, ktorí našu pomoc potrebujú. V 24. ročníku Dobrej noviny sa koleduje  pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. Sami sú veľmi aktívni, spájajú sa, aby pomáhali svojim priateľom, susedom a núdznym vo svojich komunitách. S dodatočnou podporou od darcov zo Slovenska budú môcť rozšíriť svoj záber aktivít a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí.

Vďaka obetavosti koledníkov a štedrosti navštívených rodín sa v našej farnosti podarilo vyzbierať 1546€, ktoré, dokopy z prostriedkami získanými v ďalších slovenských farnostiach,  umožnia zrealizovať v Ugande viacero užitočných projektov.

Zábery z  koledovania si môžete pozrieť v Galérii.