Kostol Najsvätejšej Trojice

Podľa archívnych záznamov bol kostol postavený v roku 1440, pravdepodobne na rovnakom mieste ako stál pôvodný kostol, ktorý bol zbúraný husitmi v roku 1433. Tento kostol bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Avšak kvôli zlému a schátralému stavu bol po takmer 400 rokoch zbúraný. Ostala po ňom iba veža a niektoré interiérové súčasti, ktoré boli presunuté do nového – terajšieho kostola, ktorého základný kameň posvätil Michal Labucky v roku 1837.  Rok po začatí stavby sa už domáci Tepličania tešili z nového kostola, zasväteného opäť Najsvätejšej Trojici. Čítať ďalej….