Maják nádeje v našej farnosti

Na tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018 na záver obidvoch svätých omší vystúpili členovia OZ Maják nádeje. V krátkosti predstavili združenie a ponúkli nám na predaj výrobky rodín, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi nie vlastnou vinou.

Hlavnými cieľmi združenia sú:

 1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,
 2. aktivity v oblasti sociálnej a výchovno – vzdelávacej pre rodiny v núdzi.

Činnosť združenia pri napĺňaní jeho cieľov spočíva najmä v:

 1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,
 2. zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb do domácnosti,
 3. uhradenie táborov a výchovno – vzdelávacích programov pre deti v sociálne slabých rodinách,
 4. prednášková činnosť v oblasti ekologickej výchovy a prevencia pred rôznymi formami závislosti,
 5. víkendové odborné školenia a formácia členov združenia,
 6. spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, pedagogiky,
 7. dobrovoľné aktivity v spolupráci s Červeným Krížom, Charitou a inými organizáciami,
 8. potravinová pomoc rodinám v núdzi,
 9. zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby.

Zduženie svoje aktivity financuje hlavne z prostriedkov, ktoré získava vo forme dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a získaných príspevkov z 2 % daní, ktoré im venujú priaznivci a sponzori.

Viac informácií nájdete na https://majak-nadeje.eu/