Mužský spevácky zbor Chorus Augustini Marianka bol založený v roku 2010, na podnet miestneho farára Augustína Juraja Kardoša, člena Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman. Od decembra 2011, kedy bol pútnickému chrámu Narodenia Panny Márie v Marianke udelený významný titul Bazilika Minor, pôsobí zbor v súčasnom zložení so zameraním na chrámový spev. Pod vedením zbormajstra Róberta Dinuša sme sa dostali do povedomia nielen v Marianke, ale aj v Bratislave a najmä na Záhorí, kde každoročne absolvovujeme sériu vystúpení. V súčasnosti sa zbor teší viacerým ponukám a pozvaniam na verejné vystúpenia a festivaly v blízkom okolí aj v zahraničí.
O tom, že chuť a odvaha spievať členom zboru Chorus Augustini nechýbajú, svedčia aj zahraničné zájazdy – napríklad účinkovanie na festivale Musica Sacra v Chorvátsku, zájazd do Izraela a tiež zájazd do Ríma, kde zbor zaspieval časť svojho repertoáru v niekoľkých rímskych bazilikách. Uvedieme najmä Baziliku svätého Jána v Lateráne, matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta, ako aj na svätej omši v starých rímskych katakombách za účasti bratov Verbistov. Vyskúšali sme si aj žánrové spestrenie repertoáru vystúpením s ľudovými piesňami v televízii LUX. Iniciátorom podujatia v Spišskej Teplici je rodák z tejto obce Ing. Milan Olexa, PhD., doyen nášho zboru.