FARSKÉ OZNAMY 28.9.2020 - 4.10.2020

Liturgický kalendár:

Utorok          Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda           Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok         Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok           Sv. anjelov strážcov, spomienka

Sobota          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa         Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 14.9.2020 - 20.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok     Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

Utorok          Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Streda           Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Sobota          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa         Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 7.9.2020 - 13.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok     Sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckeho a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov, spomienka

Utorok          Narodenie Panny Márie, sviatok

Sobota          Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa         Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 31.8.2020 - 6.9.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok         Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa         Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 24.8.2020 - 30.8.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok     Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok         Sv. Moniky, spomienka

Piatok           Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota          Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa         Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 17.8.2020 - 23.8.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok         Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok           Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Sobota          Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Nedeľa         Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY 10.8.2020 - 16.8.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok          Sv. Kláry, panny, spomienka

Piatok           Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Sobota          Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa         Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Značky:
Vytvoril RKCadmin 2005/01/28 16:50
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-