Liturgický kalendár:

Pondelok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok          Sv. Kláry, panny, spomienka

Piatok           Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Sobota          Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa         Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok18.00 hod.+ Jozef a Mária, č. 465
Utorok  7.00 hod.za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny z č. 52 a 498
Streda 18.00 hod.+ Zuzana a Pavol a ich rodičia, č. 282
Štvrtok

 17.15 hod.

18.00 hod.

večeradlo

+ Ema, Ján, Anna, Petra, č. 472

Piatok

15.30 hod.

18.00 hod.

sobášna sv. omša

+ Michal Šeliga, č. 352

Sobota

  8.00 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.  

za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

sobášna sv. omša

za veriacich

Nedeľa

 8.00 hod.

10.00 hod.

na úmysel celebranta

za veriacich

Aktuality:

1. Upratovanie kostola skupina č. 15: (p. Pavličková, Šlebodová, Kupčová, Šeligová, Harabinová, Keselová). Upratovanie po sv.omši o 9.00 hod.

2. Budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na kostol.

3. Pán Boh zaplať za zvonček z minulej nedele, ktorého suma bola 262,- Eur.

4. V nedeľu 16.8.2020 budeme sláviť pri sv. omši o 10.00 hod. aj prvé sv. prijímanie jedného dievčatka pochádzajúceho z našej farnosti, žijúceho vo Francúzsku, ktoré nemohlo prijať túto sviatosť s ostatnými deťmi.

5. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať - Ing. Tomáš Tibor, syn Emila a Dany r. Krajčovej a Mgr. Mária Švagerková, dcéra Petra a Márie r. Durkotovej, obaja bývajúci v Trenčianských Tepliciach. Ohlasujú sa dnes po 3x.

Značky:
Vytvoril Jozef Anderák 2020/08/10 10:03
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-