FARSKÉ OZNAMY

29.6.2020 – 5.7.2020

Liturgický kalendár

Pondelok           Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Štvrtok              Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok                Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Sobota               Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa               Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Bohoslužby

Pondelok

08.00

18.00

na úmysel celebranta

za veriacich

Utorok18.00+ Ján Rušin
Streda18.00za požehnanie rodiny, č. 513
Štvrtok

17.15

18.00

večeradlo

+ Ján Bendík, č. 410

Piatok18.00za členov BBSJ
Sobota18.00za členov živého ruženca
Nedeľa

08.00

10.00

na úmysel celebranta

za veriacich

Aktuality

* Veriaci, ktorý zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom, môže v pondelok za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery

* Veriaci, ktorý od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

* Za školský rok poďakujeme v pondelok pri sv. omši.

* Prvý štvrtok v mesiaci : Deň modlitieb za duchovné povolania

* Prvý piatok v mesiaci – návšteva chorých je 08.00.

* Sv. zmierenia bude od pondelka do piatku 1 hodinu pred sv. omšou.

* Eucharistická poklona bude v piatok po sv.omši spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

* Prvá sobota v mesiaci - fatimskú pobožnosť v sobotu o 17.15 hod. pripraví ružencová skupina č. 6

* Výmena ružencových tajomstiev bude v nedeľu o 14.hod.

* Sv. ruženec detí zachováme i v pondelok pred sv. omšou o l7,3O.

* Upratovanie kostola skupina č. 9 (p. Zemianková, Mešárová, Kallová, Kubaská, Javorová)

* Prosíme rodičov, aby deti chodili na sv. omšu každý deň a v rúchu aj na budúcu nedeľu. Aj utorková sv.omša bude večer o l8.hod. Keď deti budú cítiť potrebu vyspovedať sa cez týždeň, povzbuďte ich. Je to pekný znak ich citlivosti na hriech. Rúcha potom opraté nech prinesú rodičia p. Šeligovej.

* Uvedenie nového duch. otca Jozefa Anderáka bude 5. 7. Ďakovná sv. omša duch. otca A. Chmelára za farnosť bude v pondelok o 18.hod.

* Je v ponuke miništrantský tábor na Spišskej Kapitule od 24.-28.8. Bližšie informácie sú na nástenke. Hláste sa u duch. otca

* Vďaka za pokosenie areálu kostola i fary. Z všetku pomoc pri príprave dnešnej slávnosti. Aj za ostatnú pomoc - spev, prenos sv. omše a iné. Osobitne p.kantorovi Franzenovi.

* A Pán Boh zaplať za zbierku na kostol 428,10 a zvonček 181,18.

* Ohlášky: Michal Ščuka, syn Mariána a Boženy r. Makulovej zo Sp.Teplice a Diana r. Vaštágová,dcéra Mikuláša a Andrey r. Kaločajovej z Popradu.

* Oznam o púti do Medjugoria. Prečítať.

Značky:
Vytvoril duchovný otec Alojz 2020/07/01 08:42
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-