Liturgický kalendár:

Utorok          Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok         Premenenie Pána, sviatok

Sobota          Sv. Dominika, kňaza, spomienka

Nedeľa         Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok18.00 hod.+ Ján, Anna a Anna, č. 405
Utorok  7.00 hod.+ Mária a Eduard Dikant, č. 245
Streda 18.00 hod.+ Anna, Jozef, Helena a Ján, č. 59
Štvrtok

 17.15 hod.

18.00 hod.

večeradlo

+ Ondrej, Mária, Helena a Jozef, č. 419

Piatok 18.00 hod.+ Silvester, Mária, Jozef, Mária a Rudolf, č. 255
Sobota 18.00 hod.+ Michal, č. 128
Nedeľa

 8.00 hod.

10.00 hod.

na úmysel celebranta

za veriacich

Aktuality:

1. Prvý štvrtok v mesiaci : Deň modlitieb za duchovné povolania

2. Prvý piatok v mesiaci – návšteva chorých je od 8.00 hod.

3. Sv. spoveď bude od pondelka do piatka 1 hodinu pred sv. omšou.

4. Výmena ružencových tajomstiev bude budúcu nedeľu o 14.00 hod. v kostole

5. Upratovanie kostola skupina č. 14: (p. Kupčová, Pavličková, Glejdurová Jana a Gabriela, Šebestová, Černická)

6. Pán Boh zaplať za zvonček z minulej nedele, ktorého suma bola 230,- Eur. Z pohrebu Bartolomeja Cervu darovali milodar 50,- Eur a  tiež milodar od rodiny 100,- Eur.

7. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať - Ing. Tomáš Tibor, syn Emila a Dany r. Krajčovej a Mgr. Mária Švagerková, dcéra Petra a Márie r. Durkotovej, obaja bývajúci v Trenčiaských Tepliciach. Ohlasujú sa dnes po 2x.

Značky:
Vytvoril Jozef Anderák 2020/08/05 19:30
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-