FARSKÉ OZNAMY

6. 7. 2020 – 12. 7. 2020

Liturgický kalendár:

Pondelok - Piatok                         Férie 14. týždňa v období cez rok

Sobota                                            Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Nedeľa                                           Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok18.00 hod.+ Bedřich a Ivana Kovařík, Jozef Kriššák, Anna a Anna
Utorok  7.00 hod.+ Mária a Roman, č. 211
Streda 18.00 hod. 
Štvrtok

 17.15 hod.

18.00 hod.

večeradlo

za Božie požehnanie Magdalény, č. 245

Piatok 18.00 hod.+ Vladimír Rác – 40. deň
Sobota 18.00 hod.za požehnanie rodiny Kupčovej, č. 377
Nedeľa

 8.00 hod.

10.00 hod.

na úmysel celebranta

za veriacich

Aktuality:

1. Upratovanie kostola skupina č. 10: (p. Krupová, Šeligová, Dunajská, Koláriková, Janiglošová, Červeňová)

2. Chcem sa poďakovať za doterajšiu službu a pôsobenie predošlému pánu farárovi Vdp. Alojzovi Chmelárovi. Nech ho Pán sprevádza na novom mieste a nech mu udelí hojnosť požehnania.

3. Pán Boh zaplať za zvonček z minulej nedele, ktorého suma bola 270,- Eur a taktiež za zvonček zo slávnosti sv. Petra a Pavla kde sa vyzbieralo 120,-Eur.

4. Stretnutie Hospodárskej a Pastroračnej rady farnosti bude vo štvrtok po sv. omši o 19.hod. na farskom úrade.

Značky:
Vytvoril Jozef Anderák 2020/07/06 22:01
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-