DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa, Najsvätejšej Trojice(7.6.2020)

Nedeľa, ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO (31.5.2020)

Siedma veľkonočná nedeľa (24.5.2020)

Šiesta veľkonočná nedeľa (17.5.2020)

Piata veľkonočná nedeľa (10.5.2020)

Cesta svetla 3.5.2020

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa

Druhá veľkonočná nedeľa - Božieho milostrdenstva

Veľkonočná nedeľa

Biela sobota – Obrady veľkonočnej vigílie

Veľký piatok - Obrady utrpenia a smrti Pána

Veľký piatok - Pobožnosť krížovej cesty

Zelený štvrtok

Kvetná nedeľa

Sobota 4.4.2020

Značky:
Vytvoril RKCadmin 2020/03/29 12:13
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-