tel.:  0910 979 181

Svoje nápady a pripomienky zašlite emailom na adresu: rkcspteplica@gmail.com

Oznamy Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Spišská Teplica:

Počas platnosti obmedzenia účasti na slávení sv. omší na maximálne 6 osôb, budeme počas nedelí a sviatkov vysielať sv. omše z nášho kostola. Odkaz na vysielanie bude doplnený krátko pred začiatkom priameho prenosu. 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období 25.10. začiatok o 8,00: 

Kompletné oznamy nájdete v sekcii  Farské oznamy

Aktuality

Tvorba príspevkov na našich stránkach

FO_M.jpg


Príhovory duchovných otcov

zam2.PNG


Zo života farnosti


Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/12 21:44
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-