tel.:  0910 979 181

Svoje nápady a pripomienky zašlite emailom na adresu: rkcspteplica@gmail.com

Oznamy Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Spišská Teplica

Vzhľadom na opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti dňom 1.1.2021, je verejné slávenie svätých omší pozastavené až do odvolania.

Úmysly sv. omší budú odslúžené podľa rozpisu – momentálne však bez účasti verejnosti. Ak by nastali nejaké zmeny ohľadne účasti, budeme Vás informovať na našej webovej stránke, alebo oznamom na výveske.

Ďakujeme, že dodržiavate nariadenia a napomáhate tak skoršiemu ukončeniu tejto situácie.

Priamy prenos zo svätých omši:

Odkaz na vysielanie bude doplnený krátko pred začiatkom priameho prenosu. 

17.1. Druhá nedeľa v cezročnom období, začiatok o 9.00: oprava https://youtu.be/71axasgJuT0

Našu farnosť môžete podporiť aj osobne na farskom úrade alebo príspevkom na farský účet: 

SK29 0900 0000 0000 9327 6427

Kompletné oznamy nájdete v sekcii  Farské oznamy

Tvorba príspevkov na našich stránkach

FO_M.jpg


Príhovory duchovných otcov

zam2.PNG


Zo života farnosti


Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/12 21:44
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-