tel.:  0910 979 181

Svoje nápady a pripomienky zašlite emailom na adresu: rkc.spisska.teplica(zavinac)gmail.com

Oznamy Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Spišská Teplica

Od pondelka 19.4.2021 je opäť možné slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich. Vstup do kostola je dovolený za dodržania všetkých protipandemických opatrení (rúško alebo respirátor, dezinfekcia rúk, vzdialenosť 2 metre medzi osobami, sv. prijímanie do rúk...).

Dekrét o odpustkoch v Roku sv. Jozefa

Prihláška k sviatosti birmovania 2021/2022 na stiahnutie

Našu farnosť môžete podporiť aj osobne na farskom úrade alebo príspevkom na farský účet: 

SK29 0900 0000 0000 9327 6427

Kompletné oznamy nájdete v sekcii  Farské oznamy

Tvorba príspevkov na našich stránkach

FO_M.jpg


Príhovory duchovných otcov

zam2.PNG


Zo života farnosti


Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/12 21:44
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-