1544906964600-699.png Internetové stránky farnosti Spišská Teplica sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnom dianí v našej farnosti. Informácie sú rozdelené do sekcií podľa zamerania. Počet sekcií a ich zameranie sa môže meniť podľa aktuálnej potreby.

Okrem duchovného otca farnosti môžu prispievať k tvorbe stránok aj ďalší členovia farnosti po dohode s duchovným otcom a správcom servera. Prístup na tvorbu a  editovanie príspevkov prideľuje správca servera na základe požiadavky zaslanej emailom na adresu rkcspteplica@gmail.com. Na túto adresu tiež zasielajte návrhy na vylepšenie obsahu prípadne opravu chybne uvedených informácií.

 

Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/15 21:47
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-