Rozhovor s duchovným otcom

1. Kedy vo Vás dozrelo rozhodnutie byť kňazom a ako sa k tomu postavili Vaši rodičia? 

Kňazom som chcel byť od mala. Rodičia to akceptovali. Mama mi po dlhých rokoch kňazstva, že ma zasvätila Bohu pre tento stavu už vtedy, keď ma nosila vo svojom živote. Zvlášť silné volanie som pocítil, keď som ako miništrant chodil pomáhať nášmu duchovnému otcovi na faru. Raz som zaklopal a na jeho dovolenie som vošiel do izby. On sedel za stolom a písal v tichu homíliu (kázeň). Vtedy som si povedal: To by mi bolo! A tak túto túžbu som držal v srdci. Preto som sa nesnažil hľadať dievčatá, aby som, ak sa stanem kňazom, ich nesklamal. Pamätám si ale na tú rozhodnú otázku, keď som zavrel dvere na maturitnej miestnosti, kde som práve dokončil maturitnú odpoveď. A vtedy som si povedal: Tak a teraz sa rozhodni, čo chceš! Totiž mal som záľubu v cudzích jazykoch, bol to dar po otcovi. A vtedy som sa nanovo rozhodoval i rozhodol pre kňazstvo. A neoľutoval som...

Taká obyčajná rodina (divadlo)

Na sviatok sv. Štefana sa v kultúrnom dome uskutočnilo divadelné predstavenie Taká obyčajná rodina...

Dobrá novina 2018

Na sviatok Narodenia Pána sa aj po našej obci rozbehli skupinky malých koledníkov Dobrej noviny...

Maják nádeje v našej farnosti

Na tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018 na záver obidvoch svätých omší vystúpili členovia OZ Maják nádeje. V krátkosti predstavili združenie a ponúkli nám na predaj výrobky rodín, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi nie vlastnou vinou.

Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/18 15:31
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-