Aj tento rok sa deti nasej farnosti zapojili do koledovania Dobrej noviny,ktorej cieľom bola podpora oblasti Južného Sudánu,Ugandy a severnej Kene. Koledovanie sa uskutočnilo dňa 30.12.2023. Všetkým deťom ďakujeme, ako aj ich rodičom a organizátorom.