Na Palmovú nedeľu sa v našej farnosti konala krížová cesta, ktorú prednášali zväčša prvoprijímajúce deti. Inšpiráciou nám bola „Krížová cesta za všetky deti sveta“, ktorú ponúkli Pápežské misijné diela. Vďaka patrí všetkým deťom, ktoré sa nebáli zapojiť do tejto krížovej cesty ako aj našim koordinátorkám Marcele Štefaňákovej a Terézii Šeligovej.