Už po 28-krát, na 2.sviatok vianočný 26.12.2022, sa naša farnosť zapojila do koledovania Dobrej noviny. Aj napriek vysokej chorobnosti sa viac ako 20 detí našej obce zúčastnilo koledovania v našich domoch.  Štyri skupiny koledníkov boli prijaté v 58 domácnostiach, kde sa svojimi koledami a vinšami snažili priniesť radosť. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli pri koledovaní v domácnostiach alebo v kostole. 

Vykoledované peniažky tohto roku poputujú do africkej Kene – Samburu, na projekt ,,Zmeňme púšť na záhradu.“ Ide o projekt ekologického farmárčenia, kde prevažne ženy dostávajú tréning organického poľnohospodárstva a následne pracujú v komunitných záhradách vo svojich farnostiach.

Ďakujeme tiež všetkým deťom, animátorom aj mamám z našej farnosti, ktoré pomohli pri organizovaní tejto akcie a tak napĺňali slová zo Svätého písma: ,, Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15)