Milí priatelia, bratia a sestry,

  často počujeme alebo aj my spomíname letnú dovolenku. Jej potrebu i krásu. A je takou skutočne. Kým deti majú dovolenku každý víkend, dospelí nie. Niekedy musia pracovať aj v nedeľu. O sobote ani nehovoriac. Treba stihnúť doma to, čo sa sa nedá po neskorom príchode domov z práce. Preto dospelí ozaj čakajú na  voľné dovolenkové  letné dni. Aby pomocou nich zregenerovali svoje duše i telá. Aby posilňovali svoj manželský vzťah, i ten s deťmi. Aby možno konečne dočítali nejakú knihu. 

  Všetko robia cez dovolenku vlastne preto, aby sa jednoducho "našli". Lebo nie raz sa cítime ako stroje. Stroje, ktoré len pracujú a každý chce od nich nejaký pracovný výkon.  V tichu dovolenky si človek viac pripomenie, že je človek, ktorý vyšiel od Boha a k nemu smeruje.  Že jeho život má väčšiu cenu, než si myslí. A že všetko jeho snaženie má význam nielen pre tento svet, ale aj pre  Boha a večný život. Povedľa vlastného života si viac uvedomí, že pomáha celému svojmu zverenému stádu -  rodine - do neba. Že im v každodennom živote  tým všetkým, čo robí,   sprostredkúva lásku Boha. On nás stvoril na svoj obraz  a on sám je Láska. A my jeho nástroje.

  Je dobré tak si vybrať miesto dovolenky, aby nám nechýbal ten veľmi hlboký až fyzicky pociťovaný kontakt s Pánom Ježišom, s  jeho chrámom, s Eucharistou, Božím Telom. Aby sme ho aj tam prijímali, a tak dostali Božiu silu do dňa. A aby sme si ju takpovediac ukladali do duše na "horšie časy".

  Na to isté máme pamätať, keď naše deti napríklad idú v rámci umeleckých súborov  na nejaký prázdninový pobyt. To by malo byť základné. Aby tam bol katolícky chrám. Rímskokatolícky či gréckokatolícky, v krajnom prípade aj pravoslávny. Aby našim deťom nechýbalo Ježišovo slovo, Telo, modlitby a piesne. Jednoducho bohaté stretnutie s Pánom. Je to čosi podobné, ako keď niekde ideme  a zabudneme sa opýtať, či tam vôbec nejaký obchod je,aby sme si mohli kúpiť základné potraviny pre posilu.

  A nezabudnime cez dovolenky na Božiu krásu prírody. Krásu hôr, kvetov, krásu živočíšnej ríše. A nezabudnúť sa dlhšie zadívať večer na nebo, zamieriť ďalekohľad na Mliečnu dráhu, kde zbadáme obrovské množstvo hviezd. Prvým katechizmom o Pánu Bohu je príroda.

  Niektorí z nás pocítia ešte jednu dovolenkovú potrebu: ísť na nejakú  duchovnú obnovu či duchovné cvičenia , čo sa povie cudzím slovom exercície. Je to vlastne taká dlhšia niekoľkodňová duchovná obnova.  Je dobré keď sa ide individuálne alebo ako manželský pár spoločne. Nájsť v slovách exercitátora posilu a smer v manželstve, možno už narušenom,  vo  výchove, v starnutí, alebo aj v mladosti, ktorá tak veľa ponúka, ale aj hrozí možnosťou pomýliť sa. Duchovné stíšenia sú veľkou ponukou aj pre nemocných.

  Prajem Vám i v mene duchovného otca Samuela to potrebné dovolenkové stíšenie.  Žehná Vás i Vašich blízkych

                                                                           duchovný otec Alojz Chmelár

P.S.  V prázdninovom čase od 8. júla do 8. augusta budeme opravovať náš chrám. Ak aj na túto potrebnú vec obetujete  istú časť Vášho času, budem veľmi povďačný.

Značky:
Vytvoril duchovný otec Alojz 2019/07/08 15:49
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-