FARSKÉ OZNAMY

13. 7. 2020 – 19. 7. 2020

Liturgický kalendár:

Streda           Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok           Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Sobota          Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa         Šestnásta nedeľa v cezročnom období

           

Pondelok18.00 hod.+ Margita a Vladimír, Mária a Gejza, č. 490
Utorok  7.00 hod.+ Štefan a Gizela, č. 315
Streda 18.00 hod.

+ rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a + rod. Pitoniaková,

č. 52

Štvrtok

 17.15 hod.

18.00 hod.

večeradlo

+ Anna a Ján, č. 419

Piatok 18.00 hod.

za Božie požehnanie a zdravie jubilanta a celej rodiny,

č. 87

Sobota 18.00 hod.

+ Helena a Michal Maškulka,  ich rodičia a súrodenci,

 č. 387

Nedeľa

 8.00 hod.

10.00 hod.

na úmysel celebranta

za veriacich

1. Upratovanie kostola skupina č. 11: (p. Panačeková, Hyblerová, Dikantová Mária a Elena, Šoltísová, Sekeráková)

2. Budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na kostol.

3. Pán Boh zaplať za zvonček z minulej nedele, ktorého suma bola 230,- Eur.

4. Zasadanie Hospodárskej rady farnosti bude v stredu o 18.45 hod. na farskom úrade.

5. Na nástenke si môžte pozrieť plagát o duchovnom stretnutí s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou v Krivej.

Značky:
Vytvoril Jozef Anderák 2020/07/14 21:17
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-