Liturgický kalendár:

Pondelok     Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda           Sv. Marty, spomienka

Piatok           Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sobota          Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa         Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok18.00 hod.za zdravie a Božie požehnanie rodičov, č. 419 a 424
Utorok  7.00 hod.+ Jozef, Margita a ich zosnulé deti
Streda 18.00 hod.+ Štefan, Mária a Žofia, č. 475
Štvrtok

 17.15 hod.

18.00 hod.

večeradlo

+ Valéria a Eduard, č. 651

Piatok 18.00 hod.+ rod. Maškulková, Matláková a Penxová, č. 125
Sobota 18.00 hod.+ Magdaléna a Jozef Kubaský, č. 129
Nedeľa

 8.00 hod.

10.00 hod.

na úmysel celebranta

za veriacich

Aktuality:

1. V nedeľu, 26. 7. 2020 o 14.00 hod. pohrebná sv. omša. Náš zosnulý brat + Bartolomej Cerva bude potom pochovaný na miestnom cintoríne.

2. Prvá sobota v mesiaci - fatimskú pobožnosť v sobotu o 17.15 hod. pripraví ružencová

skupina č. 1

3. V nedeľu 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca.

4. Upratovanie kostola skupina č. 13: (p. Kubaská, Koláriková, Jurčová, Miláčková, Pitková)

5. Pán Boh zaplať za zbierku na kostol, ktorého suma bola 445,- a zvonček z minulej nedele 190,- Eur a taktiež za milodar z krstov 40 a 20 eur.

6. Chcem sa poďakovať za pokosenie areálu kostola aj farského dvora a taktiež za pomoc pri prenášaní a postavení lešenia pri fare, nakoľko začíname v najbližších dňoch opravu odkvapov.

7. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať - Ing. Tomáš Tibor, syn Emila a Dany r. Krajčovej a Mgr. Mária Švagerková, dcéra Petra a Márie r. Durkotovej, obaja bývajúci v Trenčiaských Tepliciach. Ohlasujú sa dnes po 1x.

Značky:
Vytvoril Jozef Anderák 2020/08/05 19:29
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-