Show last authors
1 (% style="text-align: center;" %)
2
3
4 (% style="text-align: center;" %)
5 (% style="color:#000000; font-size:16px" %)tel.: 052 773 81 16
6
7 ----
8
9
10
11
12 ----
13
14 {{velocity}}
15 #*{{video url="https://youtu.be/G7rCP1U6JjQ" width="660" height="440"/}} *#
16 #*[[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=5zuzdBHxjqc&feature=youtu.be>>url:https://www.youtube.com/watch?v=5zuzdBHxjqc&feature=youtu.be||target="_blank"]]*#
17 {{/velocity}}
18
19 (% style="text-align: center;" %)
20 [[(% style="color:#2980b9; font-size:22px" %)**Staršie záznamy zo sv. omší z nášho kostola**>>doc:Galeria.LiveStream.WebHome]]
21
22 (% style="text-align: center;" %)
23 (% style="color:#9b59b6; font-size:18px" %)Svoje nápady a pripomienky zašlite emailom na adresu: rkcspteplica@gmail.com
24
25 ----
26
27
28 (% style="text-align: center;" %)
29 (% style="color:#2980b9; font-size:24px; letter-spacing:0.1px" %)**__Oznamy Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Spišská Teplica:__**
30
31 (% style="color:#8e44ad; font-size:24px" %)**Kompletné oznamy nájdete v sekcii  [[Farské oznamy>>doc:Blog.WebHome]]**
32
33 (% style="color:#2980b9; font-size:20px" %)**Aktuality**
34
35
36
37 (% style="font-size:20px" %)[[Tvorba príspevkov na našich stránkach>>Uvod]]
38
39 [[image:FO_M.jpg]]
40
41 {{blogpostlist paginated="yes"/}}
42
43 ----
44
45 == Príhovory duchovných otcov ==
46
47 [[image:zam2.PNG]]
48
49 {{blogpostlist blog="Aktuality.WebHome" paginated="yes"/}}
50
51 ----
52
53 == Zo života farnosti ==
54
55 {{blogpostlist blog="ZivotFarnosti.WebHome" paginated="yes"/}}
56
57 ----
RKC farnosť Spišská Teplica
-